Telpol II
Telpol II Twoje konto
login
hasło
Koszyk Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Szukaj
AGDAkcesoria samochodoweAkcesoria komputeroweAkcesoria medyczneAkcesoria telefoniczneAkcesoria TV - SATAkumulatory ┼╝eloweAnteny TV - SATArt. elektryczneChemiaCB radiaGSM - SMARTFONGSM akcesoriaKable w rolkachKable po┼é─ůczeniowe (Przy┼é─ůcza)Materia┼éy eksploatacyjneMiernikiMikrofonyMonitoringNarz─Ödzia-zaciskarkiRadia samochodoweRejestrator samochodowyS┼éuchawkiTelefony bezprzewodoweTelefony przewodoweUPS-yZasilacz
REGULAMIN kategoria

                                                                    WIADOMO┼ÜCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym mo┼╝e nast─ůpi─ç na dwa sposoby:

Kupuj─ůcy ma prawo przed z┼éo┼╝eniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedaj─ůcym, w tym równie┼╝ zmieniaj─ůcych zapisy poni┼╝szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by─ç prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedaj─ůcego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupuj─ůcego z mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni┼╝szy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEPU

§1

Obja┼Ťnienia

 • Adres - imi─Ö i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowo┼Ť─ç.

 • Adres przedsi─Öbiorcy:

TELPOL II

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz

 

 • Cennik dostaw – znajduj─ůce si─Ö pod adresem www.telpol2.com.pl zestawienie dost─Öpnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 • Dane kontaktowe:

TELPOL II

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz
e-mail: hurtownia@telpol2.com.pl
telefon:
52 345 27 31

 • Dostawa rodzaj us┼éugi przewozowej wraz z okre┼Ťleniem przewo┼║nika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajduj─ůcym pod adresem www.telpol2.com.pl

 • Dowód zakupu faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw─ů o podatku od towarów i us┼éug z dnia 11 marca 2004 roku z pó┼║niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawieraj─ůca informacje o pojedynczym produkcie.

 • Klient – pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej a posiadaj─ůca zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dokonuj─ůca u Sprzedaj─ůcego zakupu zwi─ůzanego bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z pó┼║niejszymi zmianami.

 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad post─Öpowania, a w szczególno┼Ťci norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z pó┼║niejszymi zmianami.

 • Konsument – pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dokonuj─ůca u Sprzedaj─ůcego zakupu niezwi─ůzanego bezpo┼Ťrednio z wykonywanej jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 • Koszyk – lista produktów sporz─ůdzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupuj─ůcego.

 • Kupuj─ůcy – Konsument oraz Klient.

 • Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupuj─ůcego.

 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupuj─ůcy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 • P┼éatno┼Ť─ç – metoda dokonania zap┼éaty za przedmiot umowy i dostaw─Ö wymieniona pod adresem www.telpol2.com.pl

 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 • Produkt minimalna i niepodzielna ilo┼Ť─ç rzeczy, która mo┼╝e by─ç przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie www.telpol2.com.pl jako jednostka miary przy okre┼Ťleniu jego ceny (cena/jednostka).

 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa b─Öd─ůce przedmiotem umowy.

 • Przedmiot ┼Ťwiadczenia – przedmiot umowy.

 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie b─Öd─ůce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost─Öpnionym przez Sprzedaj─ůcego w sklepie.

 • Rzecz rzecz ruchoma mog─ůca by─ç lub b─Öd─ůca przedmiotem umowy.

 • Sklep – serwis internetowy dost─Öpny pod adresem www.telpol2.com.pl, za po┼Ťrednictwem którego Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zamówienie.

 • Sprzedaj─ůcy:

TELPOL II

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz
NIP: 5541032652

 • System – zespó┼é wspó┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i oprogramowania, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc─ů w┼éa┼Ťciwego dla danego rodzaju sieci urz─ůdzenia ko┼äcowego, okre┼Ťlany Internetem.

 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsi─Öbiorcy lub na odleg┼éo┼Ť─ç w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzeda┼╝y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj─ůcych.

 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 • Wada fizyczna – niezgodno┼Ť─ç rzeczy sprzedanej z umow─ů, a w szczególno┼Ťci je┼Ťli rzecz:

 • nie ma ona w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, które rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia;

 • nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o których istnieniu Sprzedaj─ůcy zapewni┼é Konsumenta,

 • nie nadaje si─Ö do celu, o którym Konsument poinformowa┼é Sprzedaj─ůcego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj─ůcy nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia;

 • zosta┼éa Konsumentowi wydana w stanie niezupe┼énym,

 • w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Sprzedaj─ůcego lub osob─Ö trzeci─ů, za któr─ů Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Konsumenta, który post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj─ůcego,

 • nie ma ona w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o której zapewnia┼é producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odró┼╝niaj─ůcego przedstawia si─Ö jako producent, chyba ┼╝e Sprzedaj─ůcy zapewnie┼ä tych nie zna┼é ani, oceniaj─ůc rozs─ůdnie, nie móg┼é zna─ç albo nie mog┼éy one mie─ç wp┼éywu na decyzj─Ö Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre┼Ť─ç zosta┼éa sprostowana przed zawarciem umowy.

 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w┼éasno┼Ť─ç osoby trzeciej albo jest obci─ů┼╝ona prawem osoby trzeciej, a tak┼╝e je┼╝eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz─ůdzaniu rzecz─ů wynika z decyzji lub orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu.

 • Zamówienie – o┼Ťwiadczenie woli Kupuj─ůcego z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem sklepu okre┼Ťlaj─ůce jednoznacznie: rodzaj i ilo┼Ť─ç produktów, rodzaj dostawy, rodzaj p┼éatno┼Ťci, miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj─ůcego a zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia umowy pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym.

§2

Warunki ogólne

 • Umowa zawierana jest w j─Özyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 • Miejsce wydania rzeczy musi znajdowa─ç si─Ö na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Sprzedaj─ůcy jest zobowi─ůzany i zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi i dostarcza─ç rzeczy wolne od wad.

 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj─ůcego wyra┼╝one s─ů w polskiej walucie i s─ů cenami brutto (zawieraj─ů podatek VAT). Ceny produktów nie zawieraj─ů kosztu dostawy, który okre┼Ťlony jest w cenniku dostaw.

 • Sprzedaj─ůcy nie udziela Kupuj─ůcemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajduj─ůcych si─Ö w sklepie.

 • Potwierdzenie, udost─Öpnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie┼ä umowy w celu uzyskania dost─Öpu do tych informacji w przysz┼éo┼Ťci nast─Öpuje w postaci:

 • potwierdzenia zamówienia poprzez wys┼éanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst─ůpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst─ůpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst─ůpienia od umowy;

 • do┼é─ůczenia do zrealizowanego zamówienia, wys┼éanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odst─ůpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst─ůpienia od umowy.

 • Sprzedaj─ůcy nie pobiera ┼╝adnych op┼éat za komunikacj─Ö z nim z wykorzystaniem ┼Ťrodków porozumiewania na odleg┼éo┼Ť─ç, a Kupuj─ůcy poniesie jej koszty w wysoko┼Ťci wynikaj─ůcej z umowy jak─ů zawar┼é z osob─ů trzeci─ů ┼Ťwiadcz─ůc─ů na jego rzecz okre┼Ťlon─ů us┼éug─Ö umo┼╝liwiaj─ůc─ů porozumiewanie na odleg┼éo┼Ť─ç.

 • Sprzedaj─ůcy zapewnia Kupuj─ůcemu korzystaj─ůcemu z systemu poprawnos╠üc╠ü dzia┼éania sklepu w nast─Öpuj─ůcych przegl─ůdarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo┼Ťci poziomej powy┼╝ej 1024 px. U┼╝ywanie oprogramowania firm trzecich maja╠Ęcych wp┼éyw na funkcjonowanie i funkcjonalnos╠üc╠ü przegl─ůdarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo┼╝e miec╠ü wp┼éyw na poprawne wys╠üwietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe┼énej funkcjonalnos╠üci sklepu www.telpol2.com.pl, nale┼╝y je wszystkie wy┼é─ůczyc╠ü.

 • Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z opcji zapami─Ötania jego danych przez sklep w celu u┼éatwienia procesu sk┼éadania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupuj─ůcy powinien poda─ç login i has┼éo, niezb─Ödne do uzyskania dost─Öpu do swojego konta. Login i has┼éo s─ů ci─ůgiem znaków ustalanych przez Kupuj─ůcego, który ma obowi─ůzek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo┼éanym dost─Öpem osób trzecich. Kupuj─ůcy ma w ka┼╝dej chwili mo┼╝liwos╠üc╠ü wgl─ůdu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.telpol2.com.pl

 • Sprzedaj─ůcy stosuje si─Ö do kodeksu dobrych praktyk.

§3

Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamo╠üwienia mo┼╝na sk┼éadac╠ü 24 godziny na dob─Ö.

 • W celu z┼éo┼╝enia zamówienia Kupuj─ůcy powinien wykona─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce czynno┼Ťci, z których cz─Ö┼Ť─ç mo┼╝e by─ç wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu,

 • wybór rodzaju dostawy,

 • wybór rodzaju p┼éatno┼Ťci,

 • wybór miejsca wydania rzeczy,

 • z┼éo┼╝enie w sklepie zamówienia poprzez u┼╝ycie przycisku „Kupuj─Ö”.

 • Zawarcie umowy z Konsumentem nast─Öpuje z chwil─ů z┼éo┼╝enia zamo╠üwienia.

 • Realizacja zamo╠üwienia Konsumenta p┼éatnego za pobraniem nast─Öpuje niezw┼éocznie, a zamówienia p┼éatnego przelewem lub za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych po zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Konsumenta na koncie Sprzedaj─ůcego.

 • Zawarcie umowy z Klientem nast─Öpuje z chwil─ů przyj─Öcia zamo╠üwienia przez Sprzedaj─ůcego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od z┼éo┼╝enia zamówienia.

 • Realizacja zamo╠üwienia Klienta p┼éatnego za pobraniem nast─Öpuje niezw┼éocznie po zawarciu umowy, a zamówienia p┼éatnego przelewem lub za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Klienta na koncie Sprzedaj─ůcego.

 • Realizacja zamówienia Klienta mo┼╝e by─ç uzale┼╝niona od dokonania wp┼éaty ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci warto┼Ťci zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto┼Ťci zamówienia lub zgody Sprzedaj─ůcego na wys┼éanie zamówienia za pobraniem (p┼éatnego przy odbiorze).

 • Wys┼éanie przedmiotu umowy nast─Öpuje w terminie okre┼Ťlonym na karcie produktu, a dla zamówie┼ä z┼éo┼╝onych z wielu produktów w najd┼éu┼╝szym terminie z okre┼Ťlonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna si─Ö z chwil─ů realizacji zamówienia.

 • Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj─ůcego dokumentem sprzeda┼╝y wysy┼éany wybranym przez Kupuj─ůcego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj─ůcego w zamo╠üwieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do┼é─ůczonymi za┼é─ůcznikami, o których mowa w §2.

§4

Prawo do odst─ůpienia od umowy

 • Konsumentowi, przys┼éuguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów okre┼Ťlonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 • Termin odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem.

 • O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç na formularzu, którego wzór stanowi za┼é─ůcznik - formularz dost─Öpny pod adresem www.telpol2.com.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 • Sprzedaj─ůcy wy┼é─ůcza mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy w innej ni┼╝ pisemna forma.

 • Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny je┼╝eli zosta┼é podany w z┼éo┼╝onym o┼Ťwiadczeniu) otrzymanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.

 • W przypadku odst─ůpienia od umowy, umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.

 • Konsument ma obowi─ůzek zwróci─ç rzecz Sprzedaj─ůcemu niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w którym odst─ůpi┼é od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie rzeczy przed jego up┼éywem.

 • Konsument odsy┼éa rzeczy b─Öd─ůce przedmiotem umowy, od której odst─ůpi┼é na w┼éasny koszt i ryzyko.

 • Konsument nie ponosi kosztów dostarczania tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli nie wyrazi┼é zgody na spe┼énienie ┼Ťwiadczenia przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy lub nie zosta┼é poinformowany o utracie przys┼éuguj─ůcego mu prawa odst─ůpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi─Öbiorca nie dostarczy┼é potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 • Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy b─Öd─ůcej przedmiotem umowy a b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy z┼éo┼╝onego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a je┼╝eli Konsument wybra┼é sposób dostawy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedaj─ůcego, Sprzedaj─ůcy nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 • Sprzedaj─ůcy dokonuje zwrotu zap┼éaty przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób p┼éatno┼Ťci, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.

 • Sprzedaj─ůcy mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem zap┼éaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi Sprzedaj─ůcy nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami,

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,

 • o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy,

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö.

§5

R─Ökojmia

 • Sprzedaj─ůcy na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego ca┼ékowicie wy┼é─ůcza odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Klientów z tytu┼éu wad fizycznych i prawnych (r─Ökojmia).

 • Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialnos╠üc╠ü wobec Konsumenta na zasadach okre┼Ťlonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (r─Ökojmia).

 • W przypadku umowy z Konsumentem je┼╝eli wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si─Ö, ┼╝e istnia┼éa ona w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na Konsumenta.

 • Konsument je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e:

 • z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny,

 • z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy,

chyba ┼╝e Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usunie. Je┼╝eli jednak rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj─ůcego albo Sprzedaj─ůcy nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, nie przys┼éuguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

 • Konsument, mo┼╝e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj─ůcego usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo zamiast wymiany rzeczy ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z umow─ů w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj─ůcego, przy czym przy ocenie nadmierno┼Ťci kosztów uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak┼╝e bierze si─Ö pod uwag─Ö niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 • Konsument nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, je┼╝eli wada jest nieistotna.

 • Konsument je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e równie┼╝:

 • ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad;

 • ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady.

 • Sprzedaj─ůcy jest obowi─ůzany wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.

 • Sprzedaj─ůcy mo┼╝e odmówi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdaniu Konsumenta, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z umow─ů rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo w porównaniu z drugim mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů wymaga┼éoby nadmiernych kosztów.

 • W przypadku, je┼╝eli rzecz wadliwa zosta┼éa zamontowana, Konsument mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedaj─ůcego demonta┼╝u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln─ů od wad lub usuni─Öciu wady, jednak zobowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç cz─Ö┼Ť─ç zwi─ůzanych z tym kosztów przewy┼╝szaj─ůcych cen─Ö rzeczy sprzedanej albo mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedaj─ůcego zap┼éaty cz─Ö┼Ťci kosztów demonta┼╝u i ponownego zamontowania, do wysoko┼Ťci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedaj─ůcego, Konsument jest upowa┼╝niony do dokonania tych czynno┼Ťci na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedaj─ůcego.

 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany na koszt Sprzedaj─ůcego dostarczy─ç rzecz wadliw─ů na adres reklamacyjny, a je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by┼éoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç rzecz Sprzedaj─ůcemu w miejscu, w którym rzecz si─Ö znajduje. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedaj─ůcego Konsument jest upowa┼╝niony do odes┼éania rzeczy na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedaj─ůcego.

 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaj─ůcy, za wyj─ůtkiem sytuacji opisanej w §4.

 • Sprzedaj─ůcy obowi─ůzany jest przyj─ů─ç od Konsumenta rzecz wadliw─ů w razie wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub odst─ůpienia od umowy.

 • Sprzedaj─ůcy w terminie czternastu dni ustosunkuje si─Ö do:

 • o┼Ťwiadczenia o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny,

 • o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy,

 • ┼╝─ůdania wymiany rzeczy na woln─ů od wad,

 • ┼╝─ůdania usuni─Öcia wady.

W przeciwnym wypadku uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e uzna┼é za uzasadnione o┼Ťwiadczenie lub ┼╝─ůdanie Konsumenta.

 • Sprzedaj─ůcy odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 • Roszczenie Konsumenta o usuni─Öcie wady lub wymian─Ö rzeczy sprzedanej na woln─ů od wad przedawnia si─Ö z up┼éywem roku, licz─ůc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed up┼éywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 • W przypadku, kiedy okre┼Ťlony przez Sprzedaj─ůcego lub producenta termin przydatno┼Ťci rzeczy do u┼╝ycia ko┼äczy si─Ö po up┼éywie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedaj─ůcy odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up┼éywem tego terminu.

 • W terminach okre┼Ťlonych w §4 Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je┼╝eli Konsument ┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, bieg terminu do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny rozpoczyna si─Ö z chwil─ů bezskutecznego up┼éywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

 • W razie dochodzenia przed s─ůdem albo s─ůdem polubownym jednego z uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi termin do wykonania innych uprawnie┼ä, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi z tego tytu┼éu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania. Odpowiednio stosuje si─Ö równie┼╝ do post─Öpowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s─ůd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako┼äczenia mediacj

KONTAKT Z HANDLOWCEM
nr telefonu +48 52 345 27 31
adres e-mail hurtownia@telpol2.com.pl
PROMOCJE
promocje Miernik LM50 50M dalmierz laserowy promocje
110,00 zł brutto

promocje Gniazdo komp.UTP kat.5e 1xRJ45 promocje
5,41 zł brutto

promocje Zaciskacz puszek LSA promocje
9,84 zł brutto

STATUS PRZESYŁKI
DHL
Hobby i rozrywka Bydgoszcz
Informujemy, ┼╝e na stronie www.telpol2.com.pl u┼╝ywane s─ů COOKIES. Korzystaj─ůc z niej wyra┼╝asz zgod─Ö na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl─ůdarki.
O.K.